ولایت زابل

ولایت زابل

زابل يا زبلستان قديم که باداشتن مساحت١٧٢٩٣ در مسير شاهراه کابل-کندهار موقعيت دارد. اين ولايت ٤٥سال قبل رسماً منحيث ولايت مستقل زابل مسمى گرديد.Image

Historical relics of Zabul province

چهار اطراف :

ولايت زابل در شرق با ولسوالى ناوه غزنى، ولسوالى تروۀ پکتيکا و خط ديورند، درشمال با ولايت غزنى، در غرب با ولايت کندهار و بعضى مناطق ازرگان و در جنوب با ولايت کندهارهمسرحد است.

ابدات تاريخى:

غوره مرغه و کوه تاريخى غوندانو، تپه بالاحصار کلات، راه تاريخى کچرو در ولسوالى شملزو که مسير رفت آمد لشکريان احمد شاه بابا نيز بود. منارغشى يا تير که همين تير از سوى احمدشاه بابا بين جگدلک زمانى ساخته شده بود که ميخواست براى غزا وارد هند شود و اين تير را به نيت فال پرتاب کرد.

مقبره تاريخى پشتون ها به نام بولان در دامن کوه سورغر ولسوالى سيورى، تکاوى قديمى درمنطقۀ بولان، تپۀ خان صاحب، مناطق سورتاک و سنگرجمال، مقبرۀ شيخ عليه الرحمه بر تپۀ کلات. زيارت خنکى د دامن کوه ساوت ولسوالى شملزى، زيارت خرښبون نيکه در پنج کيلومترى ولسوالى شملزو، زيارت کته بابا در نزديکى کوه غوندان ولسوالى نوبهار، کوه تاريخى غوندان، زيارت حسين نيکه فرزند ملکيار بابا در ولسوالی اتغر، مقبره شهيدان ملکيار بابا درنزديکى ولسوالى سپيدار، منطقۀ لوراگى بين ولسوالى هاى شملزو ونوبهار، مقبره شهيدان پشتون و مغل ها در نزديکى قريۀ بابو در دامن کوه غوندان که يک زمان منطقۀ تاريخى شوبهار بود. منطقۀ تازى، قعله هاى تاريخى سلطان ملخى توخى پدر نازو انا ، زيارت هاى سربازان پشتون که در مقابله با گرگين ها در ميدان شملزو به شهادت رسيده بوده اند، زيارت تاريخى سهاک، زيارت هاى نوسيندۀ مشهورحسين نيکه و جانان صافى، گرمام بابا، حسنى متى بابا، حسن نيکه، محمدهوتک مولف پته خزانه و همچو جايهاى ديگر از آبدات تاريخى زابل ميباشد