ساری استان پل

ساری استان پل

ولايت سرپل در زون شمال کشور موقعيت دارد، سابق يک ولسوالى ولايت جوزجان بود و درسال ١٣٦٧هـ - ش به سطح ولايت ارتقا کرد.اين ولايت از هفت ولسوالى ( کوهستانات، سوزمه قعله، سنچارک، گوسفندى، صياد و بلخاب) مرکز آن سرپل ميباشد. ولايت سرپل از سطح بحر ٦٤٠ متر ارتفاع دارد. اين ولايت در شمال با ولايت جوزجان، در شرق با بلخ، در جنوب با غور و باميان ، درغرب با فارياب و در جنوب شرق با ولايت سمنگان همسرحد است. ولايت سرپل در ٦٠٣ کيلومترى کابل موقعيت دارد. اين ولايت از بابت ساختار جغرافيوى يک منطقۀ کوهستانى کشور خوانده ميشود که ٧٥ در صد زمين آن از کوه ها ومتباقى آن از زمين هاى هموار تشکيل گرديده است. مساحت سرپل ۱۶۳۸۵ کيلومتر مربع است، معادن نفت و مس در آن بيشتر است.


Image

سارافان نگه دار در & nbsp؛ در سدها و فرهنگ

اقتصاد و تجارت:

روند اقتصادى سرپل هنوز هم تاحدى توقع پيشرفت نکرده و هنوز هم مشکلات اقتصادى مردم از طريق کشت و زراعت حل ميگردد و تجارت هنوز هم شکل سابقه و دهاتى دارد. ولايت سرپل در گوشۀ شاهراه بزرگ شمال موقعيت دارد که از اثر آن وضعيت تجارتى نيز در آن از رشد باز مانده است. بازار مرکز سرپل از چند دکان و مارکيت کوچک و بزرگ تشکيل شده که يک ولايت مصرفى ولايات شمال به ويژه شهر مزارشريف خوانده ميشود. بخش اعظم مواد فروشى اين بازرا از محصولات زراعتى قريه جات و مناطق دور دست تهيه ميشود.

اما اخيراً يک سلسله اميدوارى ها پيدا شده که وضعيت اقتصادى و تجارى اين ولايت با استخراج معادن نفت پيشرفت خواهد کرد.

دريا ها و بند ها:

دو دريا موسوم به تور و سپين در سرپل جريان دارد که زمين هاى زراعتى از آن آبيارى ميشود. در فصل زمستان آب اين درياها کمى خوب ؛ اما در فصل تابستان که نياز به آبيارى زمين هاى زيات ميشود، کفايت نمى کند. کار روى سيستم قطريى آبيارى زمين نيز در اين ولايت جريان دارد و اگر تطبيق گردد، پس بخش زياد زمين هاى خاره سرسبز خواهد شد.

زراعت :

هر چند کوها و تپه هاى خاکى در اين ولايت وجود دارد ؛ اما زمين هاى زراعتى و هموار نيز در آن موجود است.

معادن:

ولايت سرپل داراى مواد نفت و معادن ميباشد. ظرفيت چاه هاى موجود نفتى در اين ولايت ٢،٨ ميليون متر مکعب تخمين شده. چاه هاى مشهور نفتى اين ولايت عبارت است از: معدن نفتى انگوت که ١٥ نقطۀ تفحصاتى استخراجى دارد. معدن نفت قشقرى که ١٠ نقطۀ تفحصاتى استخراجى دارد.معدن آق دريا که ٨ نقظه تفحصاتى استخراجى دارد و معدن بازار کمى نفتى که ٨ نقطۀ تفصحاتى استخراجى دارد. ورزش : در این ولایت نیز مانند دیگر ولایات شمالی کشور بزکشی رایج میباشد.