ولایت سمنگان

ولایت سمنگان

ولايت سمنگان، بين ولايات بلخ و بغلان در شمال کشور موقعيت دارد؛ اين ولايت با کشورهاى تاجکستان و ازبکستان همسرحد است، همچنان در جنوب اين ولايت، کوتل چنغور هندوکش و زمين هاى زراعتى منطقۀ ايبک قرار دارد؛ و از سمت شمال، دشت ريگزار آبدان ميرعلم و درياى آمو، آن را احتوا کرده است. باشندگان اين ولايت، به بازی بزکشى و شکار آهو علاقه مندى خاص دارند، باشندگان اين ولايت در صنعت قالين بافى مهارت خاص دارند. آب وهواى اين ولايت در فصل تابستان گرم که ٢٥ تا ٣٠ درجۀ سانتى گريد ميباشد و در فصل زمستان به ۵ الى١٠ درجه سانتی گیرید ميرسد. تشکيل شده و مالچرهاى کوچى نيز در اين ولايت وجود دارد. تاريخ اين ولايت، روشن و باستانى ميباشد؛ حضرت سلطان، مغاره هاى بزرگ سبک بوديزم، مجسمه هاى خاکى سرخرنگ و تخت رستم، از اماکن تاريخى اين ولايت ميباشند. اکثر مغاره هاى باستانى، به اساس کشفيات تثبيت شده و اين را به اثبات ميرساند که ريشه هاى ازبکى و تاريخى دارد؛ زيراکه در ازبکى (سومونگ، ايان)ياد ميشود، که مفهوم باشندگان مغاره ها را افاده مى کند. تخت رستم پنج قرن قبل، از يک تخته سنگ تراشيده شده است.Image

ولایت سمنگان

اقتصاد و تجارت: اقتصاد ولايت سمنگان، علاوه بر زراعت و مالدارى، زغال سنگ نیز تشکیل میدهد. استخراج سنگ زغال ولسوالى هاى دره صوف بالا و پائين و روى دو آب، زمينۀ کارى را براى مردم اين ولايت مساعد کرده است. همچنان اقتصاد باشندگان اين ولايت، با توليد قالين و همچو صنايع ديگر دستى، استوار است و مصروف تجارت ميوه هاى خشک و محصولات حيوانى نيز ميباشند بازى ها:بازى بزکشى در اين ولايت، علاقه مندان زياد دارد.