ولایت پکتیکا

معرفى پکتيکا

ولايت پکتيکا در جنوب شرق کشور موقعيت دارد که باشندگان آن در طول تاريخ نقش تعيين کننده در ساختار و دفاع از کشور داشته است . ولايت پکتيکا درشمال و شمال غرب با ولايت غزنى، در شرق با زابل و ايالت بلوچستان پاکستان، در جنوب و جنوب شرق با وزيرستان شمالى و جنوبى همسرحد است. اقليم اين ولايت در فصل تابستان گرم و درجۀ حرارت در آن به ٣٥ درجه سانتى گريد ميرسد اما هواى آن درفصل زمستان سرد و درجۀ حرارت در آن از١٠- تا ٢٠ نيز ميرسد .


Image

پکتیکا سدها و آثار تاریخی

آبدات تاريخى :

ولايت پکتيکا از اماکن زياد تاريخى تشکيل شده که به طور مثال از تپه پطنه در شرق شهر شرن ياد آورى کرده ميتوانيم. اين تپه قدامت تاريخى دارد و به دور زمرد قبل الاسلام ارتباط ميگيرد.

همچنان جاهاى ديگر نيز درمناطق مختلف پکتيکا وجود دارد و ولسوالى گومل از اين نگاه بسيار مشهور است که با پيدايش قوم خروتى پيوند دارد، زيراکه گومل مادر همه خروتى ميباشد و شجره اين قوم از اين ولسوالى آغاز شده است. نويسندگان اين منطقه در مورد گومل بدين باور اند که در زمان سلطان محمد غزنوى يک خانم که شوهرش به جنگ هندوستان رفته بود، در مورد يک افسر نظامى اين دو بيتى (لندى ) ( شعرفوکلوريک پشتو) خواند

که دخالو لښکرې راغلې - زه به ګومل ته د خپل يار ديدن ته ځمه

صنعت :

دوختن نمد و گليم در آن مروج است .

زراعت :

هر چند ولايت پکتيکا از دشت هاى وسيع تشکيل شده و دولت براى آبيارى آن هيچ توجه ندارد اما باز هم در حدود ٦٥ درصد مردم اين ولايت مصروف زراعت ميباشند و محصولات مهم زراعت آن عبارت است از گندم، جوار، جو، ماش و لوبيا. ولايت پکتيکا علاوه بر جلغوزه حاصلات انگور، سيب و زردالو نيز دارد.جلغوزه آن در ولسوالى هاى سروبى، اومنى، گيان، گومل، زيړوک، چهار باران و سرروضه وجود دارد.

Image
Image
Image
Image
Image
Image