ولایت نورستان

ولایت نورستان

ولايت نورستان يکى ولايات شمال شرقى کشور و يک منطقه تاريخى است که در دوره هاى مختلف به نام هاى مختلف مسمى گرديده. واز نگاه موقعيت جغرافيايى يک منطقۀ کوهستانى است که در زمان هاى قديم بنام کافرستان ياد مى شد و بلور يا بلورستان نام ديگر اين ولايت ميباشد، اما بايد گفت که بلوريان تنها به منطقه نورستان نه بلکه بعضى مناطق کنر، چترال و کاپيسا نيز مربوط ولايت بلورستان بوده .اما بعداً تمام باشندگان اين منطقه مشرف به اسلام شده اند و منطقۀ آنان به نام نورستان مسمى شد. برخى بيشتر نورستان از دره ها ، کوها و تپه ها تشکيل شده ، مناطقى هموار ندارد، داراى زمين هاى زراعتى کم است و يکتعداد درياها در آن جريان دارد که پل هاى چوبى بر فراز آن ساخته شده است.Image

زبان اصلى مردم نورستان نورستانى

١٥ درصد مردم آن به زبان پشه يى صبحت میکنند و يک در صد باشندگان آن پشتون و در بعضى مناطق تاجک نيز وجود دارد. اين ولايت در شمال با ولايت بدخشان، در شرق با چترال و منطقۀ کشمير پاکستان در جنوب با ولايت کنر و در غرب با پنجشير، کاپيسا و لغمان همسرحد است.مردم نورستان در سال ۱۸۹۱ در زمان پادشاهی عبدالرحمان خان به دین اسلام مشرف گردیداند.

اقليم نورستان :

اقليم نورستان ملايم است ، همه سال از ٦٠٠ تا ٨٠٠ ملى متر بارش دارد ، بخش هاى شمالى نورستان در زمستان بسيار سرد و درجه حرارت تا منفى ده درجه ميرسد. ولايت نورستان يک ولايت کوهستانى است، در فصل زمستان بارش شديد و برف در آن می بارد و تمام راه هاى آن مسدود ميشود، هواى اين ولايت در زمستان شديداً سرد، اما در فصل هاى ديگر سال معتدل و برخى مناطق آن در تابستان بسيار گرم ميشود.

کلتور :

رسم و رواج ، عادات و فرهنگ باشنده گان ولايت نورستان با مردم ساير ولايات ديگر کشور شباهت ندارد، برخى بيشتر مردم اين ولايت مالدار هستند، خانه هاى دو منزله چوبى اعمار کرده که يک کلکين آن به طرف شرق و ديگر آن به سوى غرب باز ميشود، لباس هاى آنان از پوست و پشم هاى حيوانات ساخته شده است. مردان آن ازکلاه پکول استفاده مینمایند.