ولايت کنر

ولايت کنر

کنر يکى از ولايات کوهستانى افغانستان است، که در شرق کشور موقعيت دارد. کنر به معنى درۀ زيتون ميباشد


Image

کنر صنعت، فرهنگ و سدها

کلتور:

اتحاديۀ های فرهنگى ، نويسنده گان، علاقه مندان ادب و شاعران مختلف دراین ولایت وجود دارد . در کنر صنایع دستی بسیار ساخته نمیشود، بسیار اندک مردم در سال های گذشته از پشم حیوانات گیلم می بافتند، که حال این رواج نیز از بین رفته است وتنها صنایع دستی که در کنر ساخته میشود،آن صنایع دستی آهنگران مثل چاقو،داس،تبر وغیره میباشد.

?

اعمار بند برق بر سر دریا کنر در منطقه طاق سرخ، که ٢٠٠٠ میگاوات برق را تولید کرده میتواند، اعمار دیوال های استنادی به هردو طرف دریا، اعمار میدان اساسی کرکت در اسعداباد، ترانزیت شدن شاهراه ناواپاس که با سرحد پاکستان توسط سرک قیر وصل است ودوباره فعال شدن فابریکه نجاری سالارباغ درنظر میباشد. کنرها از جنگلات بسیار بزرگ و قابل ملاحظه بر خوردار میباشد.