ولایت کاپیسا

ولایت کاپیسا

کاپيسا باستان يکى از ولايات مرکزى کشوراست که با ولايت پنجشيردرشمال، با ولايت پروان درغرب، با ولايت کابل و لغمان درجنوب و با ولايت لغمان در شرق همسرحد و شهر محمودراقى مرکز اين ولايت است که در ٦٥کيلومترى شمال کابل موقعيت دارد. کاپيسا يکى از مناطق باستانى کشور است که ٦٢٠سال قبل پايتخت تابستانى کنيشکا در آريانا باستان بود و هندوستان کنونى، بنگلاديش و پاکستان از مرکز کاپيسا اداره و مناطق تحت نفوذ اداره مذکور بود .Image

آثار تاریخی ولایت کاپیسا

اقليم آب و هوا:

اقليم کاپيسا در فصل زمستان سرد و در فصل تابستان گرم ؛ اما هواى اين ولايت درفصل هاى بهار و خزان معتدل است. ارتفاع آن از سطح بحر نسبت به ولايت کابل کم است که از همينرو آماده براى هر نوع کشت و زراعت ميباشد .انار، انگور،ناک ،آلو ، زردالو از مهم ترین میوه جات کاپيسا است . سطح بارش آن از ٣٠٠-٤٠٠ ملى متر است و درجه حرارت آن در فصل تابستان بين ٢٥ و ٤٥ درجه است.

مشاهير:

ولايت کاپيسا زادگاه برخى از چهره هاى مشهوراست که يکى از آن غازى ميرمسجدى خان میباشد که در جنگ اول افغان – انگليس رهبرى مجاهدين ولايات شمال کابل را بعهده داشت.

اماکن تاريخى کاپيسا :

کاپيسا ازجهت پايتخت اريانا دارای حیثیت تاریخی میباشد.دردامن اين ولايت اماکن زيادى تاريخى وجود دارد ، مانند منطقه موسوم به خم زرگر در ولسوالى اول کوهستان که دارای اثار تاریخی بیشتر است و مردم همواره از آن بازديدمى نمايند .

برج عبدالله يکى از اماکن ديگرتاريخى کاپيسا است که در منطقۀ صياد مرکز کاپيسا موقعيت دارد ،اثار و تعميرات زمان يونانى ها در آن موجود است. مرکز کاپيسا نيز يک منطقه به نام ريگروان دارد که مردم از مناطق مختلف کشور براى ديدن آن به کاپيسا ميايند،.در تگاب و نجراب نيز اماکن تاريخى و مزدک هاى سابقه ( عبادتخانه ها ) نيز ديده ميشود .

منطقه صياد و دیگر مناطق این ولایت دارای زیبایی های خاص ومناظرخوب طبیعی میباشد. کاپيسا براى سیاحت و گردش از شهرت خوب برخوردار است که هزاران تن در فصل تابستان از ولایات مختلف همواره از این ولایت ديدن مى کنند .

Image
Image
Image