ولایت قندهار

ولایت قندهار

ارغستان و مرکز آن اراخوتيس بود و بعداً توسط يونانى ها به اراخزيا، اراکوزيا و اراکوسيا مبدل گرديده است .کندهار در حوادث زمان هاى ساسانيان ، کيداريان و کابلشاهان به نام ( رخج ، رخچ ، رخذ ) ياد شده است .Image Image Image

یادگار باستانی در قندهار

شهرکنونى کندهار :

احمد شاه بابا در اوایل حکومت خود در فکر ایجاد این شهر به حیث پایتخت سلطنتش بود که بعد از مشورها، ديدارها و مشاهدات منطقه شهر کنوني را انتخاب و سنگ تهداب کندهار احمدشاهى به تاريخ روز اول ماه ربيخ الثانى سال ( ١١٦٩هـ ق ) گذاشته شد. اين شهر در امتداد تاريخ در نوشته ها و آثار مختلف مورخين و سياحين خارجى و داخلى تذکر يافته و نوشته ها در مورد قدامت ، معمارى و باستانى اين شهر تاريخى صورت گرفته است. معاصر اين شهر به اساس تشکيلات شاروالى بسيار وسيعت يافته و مساحت آن تقريبا به ١٠ناحيه رسيده است .

١-منديگک:

اين تپه ٣١ متر ارتفاع دارد .در واقع اين ارتفاع تپه از اثر ساختمان هاى که بالاى يک ديگر موقعيت دارد، به ميان آمده که از اثر حوادث زمان هزاران سال قبل مکرراً تخريب گرديده و شکل يک تپه با خود گرفته است . اين تپه از دو هزار سال بدينسو متروک و در معرض تخريبى قرار داشت .ساختمان نخسيتن منديگک که عمرش ( ٩٠٠٠ ) سال ميشود ، برخى بيشتر نشانى هاى ابتدايى انسان چون سنگ هاى تراش شده ، استخوان هاى سيقل شده حيوانات تشخيص ميشود که چيزى ديگر از آن به دست نیامده؛ اما از اين طبقه تا طبقه ١٥ ، مراحل مختلف تکميل زنده گى باشندگان اين تپه رانشان ميدهد که طبقه اخير آن اسباب مسى نيز دارد .

٢-کتيبه اشوکا:

کتيبه اشوکا از آن اثارى باستانى شمرده ميشود که در نزديکى دروازه شهر کهنه روى يک سنگ بزرگ نقش شده و درسال ١٣٣٧کشف شد .اين سنگ ٥٥ سانتى متر طول و ٤٥-٥٠ سانتى متر عرض دارد . اين کتيبه با رسم الخط يونانى و آرمانى نوشته شده که ١٣ سطر اولين ان به خط يونانى و هفت نيم خط متباقى آن به رسم الخط آرمانی نوشته شده است. کندن اين خط در زمانيکه دين بودايى توسط اشوکا به مناطق کندهار رسيده بود، صورت گرفته است و تاريخ خط آن ( ٢٥٠ )سال قبل الميلاد است. زبان اين خط يونانى و پشتون قديمى ( پرثوى ) است .

۳- چهل زینه :

چهل زينه يک دالان است که در بغل کوه در شمال کندهار کوهنه موقعيت دارد ، زينه هاى آن از دامن کوه آغاز شده ، دامن و دالان با قلم آهن در سنگ کوه کندن کارى شده است .قبلاً دو شير سنگى در دو طرف دالان نيز وجود داشت که اکنون نيست. در بالاى آن يک پهره دارخانه نيز وجود داشت که بعداً کار ديگر بالاى آن صورت گرفته است . چهل زينه توسط عکسرى ميرزا پسر شاه بابر ساخته شد که کار اعمار آن درسال ( ٩٣٠هـ ق ) آغاز و درسال(٩٥٣ هـ ق ) تکميل گرديده است . کار تذهيب و نوشته خط نستعليق دالان چهل زينه توسط مير معصوم کندهارى صورت گرفته است . زنگ هاى هر دو طرف زينه هاى توسط شاه امان الله خان ساخته شده و بدين حساب مجموعاً ٤٣ زينه دارد.

٤-ارگ :

ارگ نيز از کاخ هاى زمان احمدشاه بابا ميباشد که مرکز ادارى شاهى وى بود .در مقابل آن چهار چمن آباد شده بود و در شمال کندهار احمدشاهى موقعيت داشت که تاپايان قرن ١٩ ميلادى به همان شکل سابق ايستاد بود؛ اماساختمان کنونى ارگ از ساختمان هاى عصر سراجى شمرده ميشود که به اساس حکم سراج المله والدين )امير حبيب الله خان( در زمان سردارد محمدعثمان خان ( والى کندهار ) اعمار شده است .قبلاً علاوه بر مقام ولايت کندهار تعدادى زياد ادارات دولتى در اينجا فعاليت داشت ، در طرف شمال و جنوب اين ساختمان ، ساختمان هاى ديگر اعمار شده بود که در بين آن يک فرش وجود داشت.

٥- قلعه احمدشاهى:

شهر احمدشاهى کندهار شکل مستطيل داشت و چهار اطراف آن يک قلعه احاطه کرده بود .اين قلعه داراى شش دروازه بود ( دروازه کابل، دروازه ښکارپر، دروازه هرات ، دروازه عيدگاه ، دروازه توپخانه و دروازه برو). اين دروازه از تخته هاى زخيم ساخته شده بود . قلعه احمدشاهى بعد از صدمترى يک برج خروجى داشت که در بخش نظارت خارج قلعه و نزديکى برج از آن ستفاده مى شد .همچنان يک بخش مخصوص براى انداخت توپ در سر هر برج قرار داشت و بين هر دو برج در پنج مترى يک ناوه براى بر آمدن باران ساخته شده بود . ترميم اخيرين اين قلعه در زمان پاچاهى امير حبيب الله خان صورت گرفت ، در آن زمان سردارد محمدعثمان خان منحيث نايب الحکومه حاکم مقتدر کندهار بود


اماکن مقدس کندهار

زيارت خرقه شريفه و مسجد جامع :

سنگ تهداب ساختمان جديد مسجد جامع و خرقه شريفه درسال ( ١١٨٦هـ ق ) در زمان پاچاهى تيمورشاه سدوزى گذاشته شد و کار اعمار آن به تاريخ اول ماه رمضان سال (١١٩٠ هـ ق ) تکميل و خرقه مبارک به آن منتقل شد. شکل کنونى اين ساختمان در زمان پاچاهى مرحوم محمدظاهرشاه صورت گرفته است. البته که بعضى از منازل و مقبره ها تخريب گرديده و صحن خرقه مبارک وسعت يافت .

کار نقاشى زيارت خرقه شريفه در زمان پاچاهى امير حبيب الله خان به تلاش هاى سردار نصرالله خان با دست صوفى عبدالحميد بارکزى نقاش ورزيده زمان به پايان رسيد . يک بار کار کاشى کارى خشت اطراف زيارت توسط وزيرمحمدگل خان زمانيکه والى کندهار بود نيز صورت گرفت ،همچنان بعداً اين کار به رهبرى عبدالغفور خان اجرا شد که خشت کاشى آن از سوى خير محمدکلال ساخته شده است .

همچنان اماکن مقدس و زيارت هاى ديگر نيز درکندهار وجود دارد که عبارت است از :

موى مبارك، شاه مقصود آغا، بابا ولى، حضرت جى بابا، جمال بابا، شين غزى اصحابى، دارو نيكه، پير ملا محمدجان اخوند، صابر شاه ملنگ، ميرويس نيكه، احمدشاه بابا، زرغونه انا، ملالۍ، شير سُرخ، ملا شيراخند، سپين كوڅى بابا، صوفى صاحب، اخوند صاحب، ابراهيم خليفه بابا، چهار راهى شهداى ميوند، ميا نور محمد صاحب مزار، خوجك بابا، ملا كټه اخوند، ملا اکا، ملا عبدالحق اخوند، شېخ قلندر، ملا حسن ساکزى، کاکو بابا، بګت بابا، پير زالو بابا، ملا صالح محمد اخوند، ډنګربابا، كابلي شاه، پير زنګي بابا، کاکو بابا، کوټ بابا، زنجير پا، خواجه ملک، جان لالا، شیخ قلندر، يک خاک شهيدان، د شنو گنبد زيارت و همچو اماکن ديگر.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image