ولایت فراه

ولایت فراه

فارياب يکى از ولايات شمال افغانستان بوده و با ترکمنستان سرحد دارد .جغرافيه نويسان عرب وخراسان آنرا به اشكال‌‌)فيرياب- پارياب- بارياب( نيز ضبط كرده اند. اين ولايت در شش قرن اول اسلامى از شهر هاى معروف وفضلخيز خراسان به شمار ميرفت. در قرن چهارم شهر فارياب از مضافات جوزجان وشهرى با نعمت و شاهراه کاروان هاى تجارتى شمرده ميشد. فاریاب در حدود 815 کیلومتری شمال کابل واقع است. از قسمت شمالى بطور كل با تركمنستان سرحد مشترک دارد، ازقسمت شرق وجنوبشرق با ولايت سرپل، ازطرف جنوب با ولايت غور واز جانب غرب با ولايت بادغيس قرار گرفته است. در قسمت شرق و شمالشرق باولايت جوزجان حدود جغرافيايى دارد و طولانى ترين فاصله بين جوزجان وفارياب را دشت ليلى (دشت كعب ) تشكيل ميدهد. سلسله جبال « تير بند تركستان» كه درقسمت جنوبى فاریاب ازشرق به غرب امتداد يافته، به اندازۀ دو تا سه هزار متر ازسطح بحر ارتفاع داشته تا منطقۀ درياى مرغاب ولایت بادغيس و تا هرات امتداد دارد. اقليم فاریاب متوسط و آب و هواى آن به ويژه در بهار، بارانى و دارای بارندگی های زیادی میباشد وبرای اینکه حاصلات فراوان زراعتی را در قبال داشت در گذشته فارياب را گدام افغانستان میگفتند. گرمی در تابستان تا ۳۶ درجه سانتی گراد بالا میرود.سطح متوسط بارندگى سالانه تا ۷۰۰ ملى متر تخمين شده و زمين آن، از سطح بحر ۸۴۴ متر ارتفاع دارد.Image

The cultural and history of Farah province

اماکن تاريخى و فرهنگى فراه :

فراه که زادگاه اصلى شيخ ابونصر فراهى و عطا ملک جوينى است، داراى اماکن زياد تاريخى و باستانى ميباشد. قعلۀ "کک کهزاد" که بيشتر از دو هزار سال سابقه دارد، يکى از اماکن تاريخى اين ولايت شمرده ميشود.

اين قلعۀ در ١٥ کيلومترى جنوب شرق شهر فراه موقعيت دارد که در سر کوه از سنگ، خشت پخته و گچ ساخته شده و ساختمان آن در بين چند برج موقعيت دارد.قلعۀ فريدون نيز در مرکز ولايت فراه موقعيت دارد و به نام ( شهر کهنه) مشهور است، اين قلعۀ به اساس تاريخ ( سيستان) و ( شهنامه فردوسى ) تاريخ بيشتر از دو هزار ساله دارد.

اين قلعه در حدود ٣٠٠ جريب زمين از گل و خشت خام ساخته شده که تعداد برج هاى آن به ٩٩ ميرسد.همچنان قلعۀ لاش جوين، شهر پشاوران، زيارت شيخ ابونصر فراهى، زيارت سلطان امير،بارندک و کافرقلعۀ ( مرکز ) زيارت شهداى کنسک ( بالابلوک) و همچو جاى هاى ديگر از اماکن تاريخى اين ولايت ميباشد.

مناطق تفريحى:

باغ پل، باغ نو، باغى کافى ، زيارت سلطان امير و کافر قلعه از مناطق تفريحى شهر فراه ميباشد

. صنايع دستى:

بافتن قالين يکى از صنايع مهم دستى اين ولايت شمرده ميشود که زمانى به بازارهاى اروپايى صادر مى شد و برخى بيشتر زنان اين ولايت مصروف بافتن قالين بود

Image
Image
Image
Image
Image
Image