د زابل ولایت

د زابل ولایت

زابل یا زابلستان د ۱۷۲۹۳ کیلو متر مربع په درلودلو سره د کابل- کندهار د لویی لاری په خواکی پروت دی. دغه ولایت ۴۵ کاله پخوا رسما د یو مستقل ولایت په توگه د زابل په نوم ونومول شو.Image

تاریخی آبدات:

غوړه مرغه او دغونډانو تاریخی غر (چی نوم یی په ټولو تاریخی شجرو او کتابونو کی تر ستر ګو کیږی) د کلات د بالاحصار غونډی، په شملزو ولسوالی کی، د کچرو تاریخی لار چی د احمدشاه بابا دلښکریانو د تلو او راتلو لار هم وه، دغثی یا تیرمنار چی دغه غثی د جگد لک په منځ کی هغه وخت جوړ شوی و چی احمد شاه بابا غوښتل د غزا د پاره هند ته ولاړی او هغه یی دفال په نیت ګذارکر (پرتاب کرد) دبولان په نوم دپښتنو تاریخی مقبره دسیوری ولسوالی دسورغره په لمن کی د بولان پخوانی سمڅ ( تهکاوی ) دخان غونډی دسورتاک او سنگرجمال سیمی د کلات په غونډی.

دشملز ولسوالی دساوات دغره په لمنه کی د خنکی زیارت، دشملزو ولسوالی په پنځه کیلومتری کی دخرشبون نیکه زیارت د نوبهار ولسوالی د غونډانو غره ته نږدی د کټه بابا زیارت دغوندانو تاریخی غر، داټغر ولسوالی کی دملکیار بابا د زوی حسین نیکه زیارت، سپیدار ولسوالی ته نږد ی د ملکیار بابا د شهیدانو مقبره د شملزو او نوبهار د ولسوالی تر منځ دلوراگی سیمه د غونډانو د غره په لمن کی دبابو کلی ته نږدی دپښتون او مغلو شهیدانو مقبره چی یو وخت دنوبهار تاریخی سیمه، د تازی سیمه د نازو انا د پلار سلطان ملخی توخی تاریخی کلاوی(قلعه ها) دپښتنو سر تیرو زیارتونه چی دگرگینیانو سره په جگړه کی د شملزو په میدان کی په شهادت رسید لی دی دسهاک تاریخی زیا رت، دمشهورو لیکوالو حسین نیکه او جانان صافی زیارتونه، گرمام بابا حسنی متی بابا حسین نیکه محمد هوتک د پـتی خزانی مولف او دا ډول نور ځابونه د زابل له تاریخی آبداتو څخه دی.