دسرپل ولایت

دسرپل ولایت

دسرپل ولایت دهیواد په شمال زون کی موقعیت لری. پخوا د جوزجان ولایت یوه ولسوالی وه او په ۱۳۶۷ هجری کی دولایت کچی ته لوړه شوه. دغه ولایت له اوو ولسوالیو ( کوهستانات، سوزمه قعله، سنچارک، ګوسفندی، صیاد او بلخاب) څخه تشکیل شویده او مرکز یی هم سرپل دی. د سرپل ولایت په شمال کی د جوزجان ، په ختیځ کی د بلخ په جنوب کی د غور ا و بامیا نو په لویدیځ کی د فاریاب او په جنوب ختیڅ کی دسمنګانو ولایت سره همسرحد دی. سرپل د کابل په ۶۰۳ کیلو متری کی مو قعیت لری او د هیواد له دریمی درجی ولایتونو څخه شمیرل کیږی دغه ولایت د جغرافیوی جوړښت له مخی د هیواد یوه غرنی سیمه بلل کیږی په سلوکی ۷۵ برخه یی غرونه او پاتی نور له هوارو ځمکو څخه تشکیل شوی دی. د سرپل مساحت ۱۶۳۸۵ کیلومتر مربع دی. سرپل له هغو ولایتو څخه دی چی د دتیلو او مسو کانونه پکې ډیردی.


Image

Sari Pull  Dams & Culture

اقتصاد اوسوداګری : دسرپل اقتصادی پروسی (روند) لاتر اوسه هم هغومره چې هیله یی کیدله ، پرمختګ ندی کړی او د خلکو اقتصادی ستونزې د کرنی له لیاری حل کیږی او سوداګری تر اوسه هم پخوانی او کلیوالی بڼه لری. دسرپل ولایت د لوبې لیاری په څنډه کی پروت دی چی له همدی امله د سوداګری حالت هم پکی له ودې څخه پاتی شوی دی. دسرپل د مرکز بازارله څو هټیو او کوچینو اولویو مارکیتونو څخه جوړ شوی دی چی د شمال ولایتونو په ځانګړی توګه د مزارشریف دښار له مصرفی ولایتونو څخه بلل کیږی. ددغه بازار د خرڅلاو د توکو ډیره زیاته برخه کرڼیز محصولات دی چی کلیو او لیری پرتو سیمو کی تهیه کیږی خو پدی وروستیو کی د ا هیلې را پیدا شوی دی چې د تیلو د کانونو په را ایستلو سره به ددی ولایت اقتصادی او تجارتی حالت پر مختګ وکړی.

سیندونه او بندونه :

دتور او سپین په نوم دوه سیندونه په سرپل کی بهیږی چی کرنیزی ځمکی ورڅخه خړو بیږی. ددغو سیندونو اوبه د ژمی په موسم کی یو څه ښې خود اوړی په موسم چی د ځمکو د خړوبولو اړتیا زیاتیږی کفایت نکوی. پدی ولایت کی د ځمکی خړوبولو د څاڅکی څڅونی(قطره یی) سیستم باندی هم کار روان دی او که چیری تطبیق شی نو ډیری شاړې ځمکی به سمسورې شی. که څه هم غرونه او د خاور و غونډی پدی ولایت کی موجودی دی خو کرنیزی اوهواری ځمکی هم پکی شته.

کانونه :

دسرپل ولایت د تیلو(نفت) او نورو کانونه لرونکی دی. په دغه ولایت کی د تیلو د موجوده څاه ګانو ظرفیت ۲،۸ میلیون مترمکعب اټکل شوی دی. دسرپل ولایت د نفتو مشهوری څاه ګانی عبارت دی دانګوت نفتی کان چی دسيړلو او را ا یستلو ۱۵ نقطی لری. دقشقری د نفتو کان چی د را ایستلو او سپړلو ۱۰ ځایه یا نقطی لري. د آقچه دریا کان چی دسپرلو او را ایستلو ۸ ځایه لری- او د بازار کمی نفتی کان چی ۸ د سپرنې او را ایستنی نقطی لری.